Zig Hackathon winnaars 2017, team Twittur

3 cases

Case 1 SVH – Visual recognition t.b.v. woningstatus en verbergen waardevolle spullen

Probleem: Online aanbieden van woninginformatie moet gepaard gaan met representatief fotomateriaal. Hierdoor krijgt de woningzoekende een goed beeld van de woning en de verschillend vertrekken. Dit is echter niet eenvoudig voor woningcorporaties om recent fotomateriaal te creëren en daardoor te publiceren.

Case: Analyseer fotomateriaal op onderdelen zodat waardevolle zaken of onregelmatigheden opvallen en daarop actie genomen kan worden.

Case 2 Rochdale – Smart Home toepassing o.b.v. externe bestaande bronnen, zoals smartphone of andere device (Toon/Nest etc.) of sensoren.

Probleem: Als een klant een klacht of reparatieverzoek indient is dit eigenlijk al te laat. Je wilt zaken rond de woning kunnen oplossen voordat het een klacht wordt, zodat de klantwaardering hiermee constant blijft of zelfs verhoogd kan worden.

Case: Bedenk meerdere situaties waarbij je negatief klantcontact kunt voorkomen door gebruik van sensoren en toon aan hoe dit haalbaar is.

Case 3 de Alliantie – Overlast radar die kan aangeven waar mogelijk overlast kan ontstaan en welke onderdelen voor dit overlast kunnen zorgen

Probleem: Veel bewoners ondervinden overlast in hun directe omgeving van buren en omwonenden. Overlastmeldingen gaan onder andere over geweld, bedreigingen, zwerfvuil, stank of herrie. Overlast kan ook ontstaan doordat een dementerende man of vrouw hulpeloos op straat loopt. Overlast is niet alleen vervelend voor bewoners maar overlastmeldingen kosten ook geld en tijd.

Case: Creëer inzicht in historische data, sociale media en segmentatie om overlast te voorspellen c.q. te voorkomen ten gunste van de wonende huurders

Zig Hackathon

Hackathon 2017:
Zig Websoftware
IBM Watson
ISHF